משלוח חינם בקנייה מעל ₪249

תקנון ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר ותנאי מכירה ושירות

מעודכן ל 22 ספטמבר 2021

ברוכים הבאים לאתר של חברת מוי סטודיו בע״מ (״החברה״) בכתובת
www.hellomoy.com
או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע החברה(״האתר״).
הגלישה באתר וכל שימוש אחר בו (כולל: הרשמה לרשימת דיוור, הפניות לחברה, רכישת מוצרים באתר וכיוצ״ב)
כפופים לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות שהיא חלק בלתי נפרד מהם (״התנאים״ או ״ תנאים אלו״)
יש לקרוא אותם היטב בטרם השימוש באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין
החברה ושימושך באתר מעיד על הסכמתך להם. יש גם לחזור ולקרוא את התנאים מעת לעת משום
שהם עשויים להשתנות. מועד העדכון האחרון של התנאים מפורט מתחת לכותרת התנאים לעי״ל.
התנאים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.
ככל שאינך מסכים לתנאים עליך להימנע מכל שימוש באתר.
1 חברה והאתר
1.1 החברה עוסקת בעיצוב ובשיווק בגדי ילדים ומוצרים נלווים. החברה היא חברה פרטית הרשומה
כדין בישראל, מספרה במרשם החברות הוא 516446887. כתובת למשלוח דואר – כל עוד החברה
לא הודיעה אחרת באתר בדף/באזור פרטי הקשר - רחוב בר כוכבא 21 (מגדל קונקורד) בני
ברק, ת.ד. 2132 מיקוד 5112101 אמצעי קשר נוספים עם החברה מתפרסמים בעמוד צור קשר באתר.
1.2 האתר הוא חנות מקוונת לרכישת מוצרי החברה כפי שאלו מתפרסמים באתר, בכפוף לתנאים
אלו וכן לכל הודעה, הבהרה או תנאים מיוחדים, ככל שיפורסמו כאלו בקשר עם מוצר מסוים.
1.3 האתר מיועד לעוסקים ולצרכנים (מי שרוכשים מוצרים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי).
1.4 על רכישות מוצרים על ידי צרכנים חלות הוראות חוק הגנת הצרכן (תשמ״א - 1981) והתקנות שמכוחו ( ״דיני הגנת הצרכן״).

1.5 האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. הגם שהחברה נוקטת אמצעים סבירים על מנת שהאתר יהיה
בכל עת זמין, נגיש, נקי מליקויים משיבושים טכנולוגים או מטעויות בתכנים, היכולת המעשית
לעשות כן היא מוגבלת. החברה ולרבות כל מי מטעמה כולל מנהליה, עובדיה, ובעליה וכיוצ״ב,
לא תהא אחראית לכל ליקוי, שיבוש או טעות בתכנים, שיהיו באתר, לרבות חוסר היכולת
להשתמש באתר בין בכלל ובין לזמן מסוים. האמור הוא בכפוף: (1) להוראות התנאים בעניין זכות
רוכשי מוצרים לבטל עסקאות כמפורט בהמשך (2) לזכות החברה לבטל עסקאות לרכישת
מוצרים שהתפרסמו בטעות או עם טעויות באתר כמפורט בהמשך.
2 השימוש באתר
2.1 שימוש באתר מותר רק למטרות להן הוא נועד ובכפוף להוראות התנאים. כל שימוש אחר באתר
הוא אסור.
2.2 החברה שומרת על מלוא זכויותיה כלפי משתמשים שיפרו הוראות התנאים. בכלל זאת החברה
תהא רשאית, אך לא חייבת להשהות או לחסום גישת משתמשים לאתר או לאיזה מהשירותים
המסופקים בו.
2.3 גלישה באתר – גלישה באתר אינה כרוכה ברישום והשימוש בה מותר בכפוף לתנאי תקנון זה.
2.4 רישום לרשימת דיוור – משתמשים באתר שמעוניינים בכך, רשאים להירשם לרשימת דיוור על
מנת לקבל מעת לעת עדכונים אודות מוצרים המוצעים למכירה באתר. הרישום אינו כרוך
בתשלום. הרישום כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני. חל איסור על מסירת כתובת דואר
אלקטרוני של אחר. הטיפול במידע הוא בהתאם למדיניות הפרטיות. החברה אינה מתחייבת
שהדיוור יעשה בתדירות מסוימת או שהוא יכלול את כל המוצרים או מבצעים שמתפרסמים
באתר.
2.5 רכישת מוצרים באתר – משתמשים כשירים (כמפורט בסעיף 4 בהמשך) רשאים לרכוש מוצרים
המתפרסמים למכירה באתר בכפוף לתנאים.
2.6 פניות לחברה – ניתן לפנות לחברה באמצעות כלי התקשור ואמצעי הקשר המתפרסמים באתר.
מידע שימסר במסגרת פניות לחברה יהיה כפוף לתנאים לרבות למדיניות הפרטיות.
3 מוצרים המוצעים לקניה באתר
3.1 באתר מתפרסמים מוצרים המוצעים לרכישה. החברה רשאית בכל עת לשנות את המוצרים, את
כמותם המוצעת, את מחירם ואת תנאי מכירתם, כל עוד לא נרכשו קודם לכן, לפי שיקול דעתה.
3.2 החברה נוקטת מאמצים שהאתר יהיה עדכני בכל עת. עם זאת יש לקחת בחשבון: (1) שלפעמים
עלול להיווצר פער בין כמות הפריטים המתפרסמת באתר לכמות הפריטים שנרכשה בפועל,
במקרים בהם יירכש מוצר שאזל מהמלאי והאתר טרם עודכן, החברה תהא רשאית לבטל את
הרכישה. (2) שלפעמים עלול להירשם מחיר או מידע אחר שגוי אודות מוצר המוצא למכירה,
במקרה של רכישת מוצר במקרים כאמור החברה תהא רשאית לבטל הרכישה.
3.3 המוצרים מוצעים למכירה כפי שהם. החברה אינה מתחייבת שהם יתאימו לצרכי הרוכש ועל
הרוכש לבדוק התאמתם לצרכיו.

3.4 ניתן לפנות לחברה באמצעות אמצעי הקשר של החברה כפי שמתפרסמים בעמוד ״צור קשר״
באתר, לצורך בירור מידע בקשר עם כל מוצר המוצע לרכישה באתר ובכל עניין לאחר רכישת
מוצר.

4 רכישת מוצרים
4.1 רכישת מוצרים באתר מותרת אך ורק לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות
משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי, או באמצעי תשלום אחר ככל שניתן
יהיה לבצע רכישות באתר בהתאם לאותו אמצעי תשלום.
4.2 רכישת מוצרים כרוכה במסירת פרטים אישיים ואמצעי תשלום - לצורך רכישת מוצרים באתר על
המשתמש למסור פרטים אישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים בין היתר: שם ומשפחה, מס; ת.ז,
מספר טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק לקבלת המוצר וכתובת דואר אלקטרוני.
4.3 רכישת מוצרים מותנת בתשלום עבורם במעמד הרכישה באמצעות אמצעי תשלום בהתאם
למחיר ולתנאי מכירה נוספים, ככל שיהיו, כפי שמתפרסם באתר. כל המחירים המתפרסמים
באתר הם בשקלים חדשים והם כוללים מס ערך מוסף.
4.4 אלא אם נכתב מפורשות אחרת באתר (למשל ברכישה מעל לסכום מסוים) למחירי המוצר
יתווספו דמי משלוח. דמי משלוח לא יחולו במקרה שהרוכש בחר באפשרות של איסוף עצמי או
משלוח עצמי כמפורט בהמשך.
4.5 השימוש באמצעי תשלום נעשה באמצעות ספק שירותי סליקה – לפירוט אודות אבטחת מידע
בשימוש באמצעי תשלום נא ראו במדיניות הפרטיות.
4.6 עם ביצוע תשלום תסופק לרוכש חשבונית בדואר אלקטרוני לכתובת אותה מסר בעת רכישת
המוצר. פרטים נוספים בקשר עם המוצר (כגון: הוראות כביסה וכו) יסופקו ביחד עם המוצר.
4.7 מועדי אספקה – מועדי אספקה לאיסוף עצמי במחסן החברה (על ידי הרוכש או על ידי שליח
מטעם הרוכש) או באמצעות משלוח באמצעות חברת שליחויות צד שלישי עימה עובדת החברה,
יהיו כמפורט לצד המוצר הנרכש או כפי שיפורסם בדף הרכישה. ככל שלא צוין אחרת – מוצרים
שנרכשו יהיו ניתנים לאיסוף עצמי (על ידי הרוכש או על ידי שליח מטעמו) בתוך שני ימי עסקים
ממועד ביצוע הרכישה. אספקה באמצעות שליח צד שלישי עימו עובדת החברה עד שבעה ימי
עסקים.
5 קבלת מוצרים שנרכשו
5.1 משלוח ודמי משלוח, איסוף עצמי או משלוח עצמי – כל רוכש מוצר יכול לבחור בין: איסוף עצמי
של מוצרים שנרכשו ממחסן החברה, משלוח באמצעות חברת שליחויות עימה החברה עובדת או
במשלוח באמצעות שליח לבחירת הרוכש (משלוח עצמי) .

5.2 משלוח ודמי משלוח – משלוח מוצרים נעשה באמצעות צדדים שלישיים עימם עובדת החברה
והתשלום עבור משלוח מועבר אליהם והוא נפרד ממחיר המוצר.

5.3 איסוף עצמי ממחסן החברה - ניתן לאסוף מוצרים שנרכשו באיסוף עצמי ממחסן החברה
בכתובת החרש 6 פתח תקווה, שעות פעילות: ימים א׳-ה׳; 10:00 – 15:00, בימי חול המועד, שבתון וערבי חג,יש לוודא שעות פעילות המחסן.
ניתן לאסוף באיסוף עצמי מוצרים רק בתאום מראש באמצעי התקשורת המופיעים באתר.


5.4 משלוח עצמי – רוכש מוצרים יכול לבחור לקבל המוצרים באמצעות שליח מטעמו. איסוף
באמצעות שליח של הרוכש יעשה ממחסן החברה, בשעות הפעילות ובכפוף לתיאום באמצעות
מייל או ווטצ אפ כמםורט באמצעי הקשר שבדף ״צור קשר״ באתר.
6 ביטול עסקה על ידי הרוכש
6.1 רוכש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר. על הרוכש
להשיב המוצר לחברה. את המוצר ניתן להחזיר באמצעות שירות תגוביינא של דואר ישראל.
הנחיות לביטול עסקאות והחזרת מוצרים מתפרסמות באתר.

6.2 ביטול עסקה ייעשה באמצעות הודעה לחברה. לאמצעי הקשר של החברה לחץ כאן.

6.3 בגין ביטול עסקה, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מערך הרכישה או 100 ₪, הנמוך
מהשניים, למעט במקרה שביטול העסקה נעשה עקב זאת שהמוצר שסופק הוא פגום או שאינו
תואם למידע שפורסם אודותיו באתר.
6.4 ככל שהרוכש אינו צרכן והחברה חוייבה בעמלת סליקה יתווספו לדמי הביטול גם עלות עמלת
הסליקה ששולמה לחברת האשראי.
7 ביטול עסקה על ידי החברה
7.1 החברה תהא רשאית לבטל עסקה אם נפלה טעות במחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו.
ביטול כאמור יכול שיעשה עד חמישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר.
7.2 החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר
אשר לא בשליטתה, השלמתה אינה אפשרית בהתאם לתנאיה ותנאי תקנון זה.
8 אחריות למוצרים ואחריות מוגבלת לחברה
8.1 אחריות למוצרים תהא אך ורק בהתאם לתנאי האחריות בנוגע לכל מוצר ומוצר כפי שיסופקו
לרוכש. תנאי האחריות יהיו בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן במקרים של רכישת מוצרים על ידי
צרכנים.
8.2 למעט כאמור בסעיף 8.1 לעיל, לחברה (וחברות קשורות לה וכל מי מטעמן לרבות בעליהן,
מנהליהן, עובדיהן וכיוצ״ב) לא תהא אחריות לכל נזק שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, חסרון
כיס, אבדן רווחים, אבדן מוניטין, עוגמת נפש וכיוצ״ב) שיגרם מרכישה או משימוש במוצר לרבות
במקרים של אי תקינות מוצר או מחוסר היכולת להשתמש בו, מהשימוש באתר או מחוסר
היכולת להשתמש בו.

9 קניין רוחני
9.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות קוד האתר, התכנים המתפרסמים בו ובכללם תמונות,
מלל, שמות וסימני המסחר של החברה, הינם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים
שהתירו לחברה להשתמש בו. זכויות קניין רוחני – לרבות: פטנטים ובקשות לפטנטים, זכות
יוצרים, שמות וסימני מסחר, שם מתחם, סודות מסחר, מדגמים וכל זכות קניין רוחני אחרת
רשום, שאינו רשום או שהוא בר רישום, בישראל או בכל מקום אחר בעולם.
9.2 אין להעתיק את תכני האתר או לבצע כל פעולה שיש בה להפר את זכויות הקניין הרוחני של
החברה באתר. בכלל זאת אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או
לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא
הסכמה מראש ובכתב של החברה.
9.3 חל איסור לבצע כל פעולה שהיא שעלולה לשבש את פעילות האתר או לחשוף מידע אודות
משתמשים באתר לרבות ומבלי למעט: ביצוע מתקפות, העלאת קוד זדוני, החדרת רוגלות או
נוזקות בכל אופן שהוא לרבות תוך שימוש בכלי הפניה לחברה באמצעות האתר.
9.4 החברה מכבדת זכויות צדדים שלישיים. ככל שאתה סבור שתוכן מסוים שמתפרסם באתר מפר
את זכויותיך נא פנה לחברה באיזה מאמצעי הקשר ופנייתך תטופל בהקדם הסביר.

10 שונות
10.1 קישורים - האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים. הקישורים מיועדים להקל על
גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח
של החברה ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: החברה אינה אחראית לתכנים (לרבות
נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים; החברה אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים
בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי
דעה, עידוד או על כל מצג מצד החברה בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע
המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.
10.2 עדכון התנאים - החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות התנאים מעת לעת ובלבד שהשינוי
לא יחול על מוצרים שנרכשו טרם השינוי, אלא אם השינוי מתחייב עקב שינוי בדין. הודעה על
שינוי התקנון תתפרסם באתר - באמצעות עדכון ;מועד עדכון אחרון; שבכותרת התנאים.
10.3 על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תקנון זה יחולו דיני מדינית ישראל בלבד( ומבליליתן תוקף להפניות לדינים אחרים)
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות
השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.

מדיניות פרטיות
עודכן 22 ספטמבר 2021

להלן מדניות הפרטיות של חברת מוי סטודיו בע״מ (״החברה״) בכתובת או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע החברה (״האתר״).
שימוש באתר (כולל:
גלישה, הרשמה לרשימת דיוור, רכישת מוצרים וכיו״צ) ופניות לחברה כפופים
למדיניות פרטיות זו.
מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לכלל המגדרים כאחד.
מטרת מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע שהחברה אוספת, את השימוש שיעשה בו וכן
את זכויותיך בעניין.
מדיניות פרטיות זו חלה הן על השימוש באתר והן על כל מידע אישי שנמסר לחברה או שנאסף על
ידה שלא באמצעות האתר.
מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר והוראותיה הן בנוסף לו.
נא קרא היטב מדיניות זו בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. נא חזור וקרא אותה
מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.
ככל שאינך מסכים עם מדיניות פרטיות זו עליך להימנע מלהשתמש באתר.

1 מסירה ואיסוף של מידע אישי
1.1 גלישה באתר - גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירה או באיסוף מידע אישי מעבר למידע
שנאסף אוטומטית על שרתי אתרי אינטרנט ברשת האינטרנט (כגון כתובת האינטרנט ממנה
גולש ניגש לאתר).
1.2 פניות לחברה – ניתן לפנות לחברה במגוון אמצעי קשר. לאמצעי הקשר עם החברה לחץ כאן.
במקרים בהם הדבר נדרש ממהות הפניה, רצוי למסור מידע אישי מינימלי שיאפשר לחברה
לזהות את הפונה ולטפל בפנייתו, אולם מומלץ שלא למסור מידע עודף. מובהר שאין חובה חוקית
לפנות לחברה, או למסור מידע אישי בפניה אליה, אולם אי מסירת מידע מינימלי כאמור, עשויה
למנוע מהחברה האפשרות לטפל בפניה.
1.3 רישום לרשימת דיוור – רישום לרשימת דיוור למשתמשים המעוניינים בכך, כרוך במסירת כתובת
דואר אלקטרוני. חובה למסור דואר אלקטרוני של המשתמש וחל איסור על מסירת דואר
אלקטרוני של אחר. מובהר שאין חובה חוקית להירשם לרשימת דיוור או למסור פרטי דואר
אלקטרוני, אך משתמשים המעוניינים להירשם לשירות לא יוכלו להירשם לו ללא מסירת דואר
אלקטרוני כאמור.
1.4 רכישת מוצרים – רכישת מוצרים כרוכה במסירת מידע אישי הכולל: שם ומשפחה, מספר זהות,
מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום (כגון כרטיס אשראי או
כל אמצעי תשלום אחר שניתן להשתמש בו באתר). מומלץ שלא למסור מידע אישי עודף מעבר
למידע האמור לצורך רכישת מוצרים. מובהר שאין חובה חוקית לרכוש מוצרים באתר או למסור
מידע אישי כאמור, אך משתמשים המעוניינים לרכוש מוצרים המוצעים למכירה באתר, לא יוכלו
לרכשם ללא מסירת מידע אישי כאמור.
1.5 אמצעי תשלום - תשלומים נעשים באמצעות צדדים שלישיים שהם ספקי שירותי סליקה או
תשלומים מקוונים. תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי נעשים באמצעות ספקי שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard) - תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה
לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר החברה והם אינם מועברים באמצעותו.
למידע נוסף אודות התקן ראה באתר המועצה או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה)
בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר יש לפנות
לחברת האשראי או לספק אמצעי התשלום ולפעול בהתאם להנחיותיהם.
1.6 אחזקת המידע - המידע שיאסף או שימסר כאמור ישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו
שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.
1.7 אבטחת מידע - מאגרי המידע של החברה מוגבלי גישה והחברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים)
למניעת אבדן או שיבוש במידע ומגישה או משימוש לא מורשים במידע.
2 השימוש במידע
2.1 הפרטים שיאספו או שימסרו כאמור ישמשו את החברה:
לספק לך מידע אודות מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה-.
למכור לך מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה-.
לענות לפניות של משתמשים שפונים לחברה-.
לספק לך מוצרים ומידע בקשר עם המוצרים אותם בחרת לרכוש וכן במידת הרלוונטיות-.
לספק לך שירותים נלווים-.
למסור לך הודעות שירות והודעות תפעוליות (כגון: מועדי אספקה, קבלת פניה, עבודות-
תחזוקה צפויות באתר, התראות אבטחה וכו)
לשימושים סטטיסטיים ואח; שאינם מזוהים עימך (כגון: שיפור המערכת, הוספת תכנים-
וכלים, שינויים וכיו״צ).
לנרשמים לרשימת דיוור ולרוכשים מוצרים באתר (שלא הודיעו על סירוב-
לקבלת הודעות פרסומת בדואר אלקטרוני מהחברה) - לספק בהודעות
אלקטרוניות (באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך נוספת או אחרת למשלוח
הודעות אלקטרוניות) מידע על מוצרים של החברה (״ דבר פרסומת-הודעות
פרסומיות״) וכן לספק הודעות תפעוליות או הודעות שירות. בכפוף לכך שניתן
להודיע לחברה בכל עת (באיזה מאמצעי הקשר שלהלן) על סירוב לקבל דבר
פרסומת. מובהר שככל שרכשת מוצרים - אין אפשרות לסרב לקבל הודעות
תפעוליות או הודעות שירות.

אם נרשמת לרשימת דיוור זכותך לבקש בכל עת למחוק אותך מרשימת הדיוור.
זכותך לסרב לקבל הודעות פרסומת בכל עת - הן במועד מסירת פרטיך לחברה לצורך
רכישת מוצרים והן בכל עת לאחר מכן, באמצעות פניה לחברה באחד מאמצעי הקשר
הבאים:
בדואר לכתובת מגדלי אפי קונקורד בר כוכבא 21 בני ברק ת.ד. 2132 מיקוד
5112101
בדואר אלקטרוני.
. בלחיצה על הקישור
הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שלושה ימי עבודה. במקרה של
נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.
משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים עלול להיות ארוך יותר.

3 העברה או מתן מידע לצדדים שלישיים
3.1 החברה לא תעביר תמכור או תשכיר מידע אישי אודותך לצדדים שלישיים, למעט במקרים
הבאים:
צו שיפוטי.
הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהחברה צד להם או שיש לה עניין
בהם.
מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו
של אחר.
הגנה על אינטרס אישי כשר של החברה.
על מנת לספק לך מוצרים אותם רכשת או על מנת לספק לך שירות בקשר עם
המוצרים כאמור, כך למשל במידה ורכשת מוצר באמצעות אמצעי תשלום המצריך
אישור או שירות של צד שלישי ימסרו פרטים נדרשים לצורך ביצוע התשלום או
בירורים בקשר עם התשלום או ביטול הוראת תשלום וכו לפי העניין.

3.2 החברה עשויה להיעזר בצדדים שלישיים שמספקים לה שירותים, בכפוף לכך שאותם צדדים
שלישיים חתומים כלפי החברה על התחייבות לשמירה על סודיות ולכך ששימוש במידע אישי
יעשה אך ורק לצורך אספקת שירותים לחברה.
4 זכות עיון
4.1 זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של החברה.
4.2 אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות
) תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)
התשמ״א - 1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.
4.3 באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש
לתקנו או למחקו.

4.4 במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך
הקבועה בתקנות הנל.
5 שינויים במדיניות הפרטיות
5.1 החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר בא
לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.
5.2 ככל שאינך מסכים לשינוי במדיניות זו, עליך להפסיק ולהשתמש באתר. ככל שנרשמת לרשימת
דיוור – זכותך להפסיק הרישום בכל עת.